Cocytus

Cocytus

Cập nhật lúc: 14-05-2015
author-manga
Tác giả
Kodama Naoko
status-manga
Tình trạng
Đã hoàn thành
category-manga
Thể loại
view
Lượt xem
9
Đánh giá: 0.0/5 từ 0 lượt
content-manga
Nội dung
Vừa nhập học, một bạn loli đã bị bắt nạt. Một bạn khác chú ý vì cái tên đặc biệt của bạn loli. Run rủi sao GV chủ nhiệm tạo cơ hội cho 2 người làm việc chung và thế là....
list-chapter
Danh sách chương
9 năm trước
9 năm trước
Bình luận
0
Vui lòng 
đăng nhập
 để bình luận
  • Top Tháng
  • Top Tuần
  • Top Ngày